Experts

Àngel Díaz

Grupo ICA

Bio

Àngel encara no ha omplert la seva bio.


Per què apps?

  • Compartir coneixement
  • Entusiasta de les apps
  • Professional del sector mòbil
5 VALORACIONS

TOP CATEGORIES

VALORACIONS PER SISTEMA OPERATIU

ÚLTIMA VALORACIÓ: 22 - 09 - 2015

  • Filtrar apps per

Apps valorades per Àngel Díaz

Valoracions

Afegir a Favorits

apparkB

Transport i trànsit Viatges i turisme Vida urbana i participació

Més còmode, més ràpid, més econòmic! ApparkB és un nou servei de B:SM i l’Ajuntament de Barcelona per al pagament de l’estacionament a la zona blava i verda. T’estalvies temps i diners des del primer moment. ApparkB és gratuït i no té cap sobrecost per l’usuari respecte el pagament a parquímetres. Com funciona? Un cop has aparcat el vehicle, inicies l’estacionament, i un cop abandones la teva plaça finalitzes la operació. Així de fàcil. I pagaràs únicament pel temps consumit. A partir d’ara ja et pots oblidar de continuar calculant quan temps desitges d’aparcament a les zones blaves i verdes abans de gaudir del servei. ApparkB evita per tant la necessitat de desplaçar-se fins el parquímetre i d’haver de deixar el tiquet dins del vehicle. S’exclou d’ApparkB la tarifa de residents per les condicions especials que té.
Les empreses poden obrir un compte de flota que els permetrà pagar tots els estacionaments a través d’una única targeta i els permetrà disposar d’un extracte mensual de totes les operacions.
ApparkB es tracta d’un mètode de pagament alternatiu, opcional i voluntari que coexisteix en paral•lel al sistema tradicional de parquímetres i amb múltiples beneficis i avantatges pels seus usuaris. Vols estalviar temps i diners? ApparkB! Més còmode, més ràpid, més econòmic!

------------------------------
Más cómodo, más rápido, más económico! ApparkB es un nuevo servicio de B:SM y el Ayuntamiento de Barcelona para el pago del estacionamiento en la zona azul y verde. Ahorras tiempo y dinero desde el primer momento. ApparkB es gratuito y no tiene ningún sobrecoste para el usuario respecto al pago en parquímetros. ¿Cómo funciona? Una vez has aparcado el vehículo, inicias el estacionamiento, y una vez abandonas tu plaza finalizas la operación. Así de fácil. Y pagarás únicamente por el tiempo consumido. A partir de ahora ya te puedes olvidar de seguir calculando cuanto tiempo deseas de aparcamiento en las zonas azules y verdes antes de disfrutar del servicio. ApparkB evita por tanto la necesidad de desplazarse hasta el parquímetro y de tener que dejar el ticket dentro del vehículo. Se excluye de ApparkB la tarifa de residentes por las condiciones especiales que tiene.
Las empresas pueden abrir una cuenta de flota que les permitirá pagar todos los estacionamientos a través de una única tarjeta y les permitirá disponer de un extracto mensual de todas las operaciones.
ApparkB se trata de un método de pago alternativo, opcional y voluntario que coexiste en paralelo al sistema tradicional de parquímetros y con múltiples beneficios y ventajas para sus usuarios. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? ApparkB! Más cómodo, más rápido, más económico!

+
Afegir a Favorits

mobileID - Identitat Digital al Mòbil

Vida urbana i participació

MobileID és un servei d´identitat digital en el mòbil proporcionada pels Ajuntaments i entitats adherides, on cada persona disposa d´una App en el seu dispositiu mòbil que li permet identificar-se per tramitar amb l´Administració i per signar documents electrònicament, amb total seguretat i garantia legal.
El funcionament és realment simple per a l´usuari, només ha de descarregar-se la App dels marquets i registrar les seves dades bàsiques. 
Permet tres nivells d´identitat:
* Nivell Registrat: Aquest nivell es pot obtenir directament registrant-se des de l’App. Permet identificar-se en un conjunt restringit dels serveis disponibles.
* Nivell Acreditat: Aquest nivell permet l’accés a tots els serveis disponibles. Per obtenir-lo, cal introduir a l’App el Codi d’Activació de la Identitat Digital, CAID. El CAID el proporciona l’Ajuntament o Entitat adherida un cop es verifica que les dades de la identitat són correctes. Es pot sol·licitar en persona o per internet, a través de www.mobileid.cat i amb un certificat digital personal reconegut.
* Nivell Certificat: MobileID proporciona un nivell d´acreditació que inclou un certificat digital reconegut en el mateix mòbil, que permet la signatura electrònica de documents i transaccions amb completa validesa legal.
MobileID permet identificar-se de forma segura en webs, aplicacions, sistemes, i tràmits dels Ajuntaments i de les entitats que ofereixin serveis que necessitin conèixer la identitat dels seus ciutadans.
L´App gestiona la identificació de les persones de manera segura i amb validesa jurídica, fent transparent per a l’usuari tota la complexitat tecnològica de l’autenticació digital segura i confiable, i fent molt usable la signatura electrònica de documents amb total validesa jurídica des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Dirigir-se a www.mobileid.cat per a major informació.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MobileID es un servicio de identidad digital en el móvil proporcionada por los Ayuntamientos y entidades adheridas, donde cada persona dispone de una App en su dispositivo móvil que le permite identificarse para tramitar con la Administración y para firmar documentos electrónicamente, con total seguridad y garantía legal.
El funcionamiento es realmente simple para el usuario, sólo tiene que descargarse la App de los markets y registrar sus datos básicos.
Permite tres niveles de identidad:
Nivel Registrado: Este nivel se puede obtener directamente registrándose desde la App. Permite identificarse en un conjunto restringido de servicios disponibles.
Nivel Acreditado: Este nivel permite el acceso a todos los servicios disponibles. Para obtenerlo, hay que introducir en la App el Código de Activación de la Identidad Digital, CAID. El CAID lo proporciona el Ayuntamiento o Entidad adherida una vez se verifica que los datos de la identidad son correctos. Se puede solicitar en persona o por internet, a través de www.mobileid.cat y con un certificado digital personal reconocido.
Nivel Certificado: MobileID proporciona un nivel de acreditación que incluye un certificado digital reconocido en el mismo móvil, que permite la firma electrónica de documentos y transacciones con completa validez legal.
MobileID permite identificar de forma segura en webs, aplicaciones, sistemas, y trámites de los Ayuntamientos y de las entidades que ofrezcan servicios que necesiten conocer la identidad de sus ciudadanos.
La App gestiona la identificación de las personas de manera segura y con validez jurídica, haciendo transparente para el usuario toda la complejidad tecnológica de la autenticación digital segura y confiable, y haciendo muy usable la firma electrónica de documentos con total validez jurídica desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Dirigirse a www.mobileid.cat para mayor información.

+