Experts

Josep M. Valero Pascual

Nestlé, S.A.

Bio

Josep M. encara no ha omplert la seva bio.


Per què apps?

  • ajudar nous usuaris
  • Compartir coneixement
  • Contribuir a posicionar Barcelona en el món mòbil
2 VALORACIONS

TOP CATEGORIES

VALORACIONS PER SISTEMA OPERATIU

ÚLTIMA VALORACIÓ: 07 - 02 - 2014

  • Filtrar apps per

Apps valorades per Josep M. Valero Pascual

Valoracions

Afegir a Favorits

apparkB

Transport i trànsit

Més còmode, més ràpid, més econòmic! ApparkB és un nou servei de B:SM i l’Ajuntament de Barcelona per al pagament de l’estacionament a la zona blava i verda. T’estalvies temps i diners des del primer moment. ApparkB és gratuït i no té cap sobrecost per l’usuari respecte el pagament a parquímetres. Com funciona? Un cop has aparcat el vehicle, inicies l’estacionament, i un cop abandones la teva plaça finalitzes la operació. Així de fàcil. I pagaràs únicament pel temps consumit. A partir d’ara ja et pots oblidar de continuar calculant quan temps desitges d’aparcament a les zones blaves i verdes abans de gaudir del servei. ApparkB evita per tant la necessitat de desplaçar-se fins el parquímetre i d’haver de deixar el tiquet dins del vehicle. S’exclou d’ApparkB la tarifa de residents per les condicions especials que té. Les empreses poden obrir un compte de flota que els permetrà pagar tots els estacionaments a través d’una única targeta i els permetrà disposar d’un extracte mensual de totes les operacions.ApparkB es tracta d’un mètode de pagament alternatiu, opcional i voluntari que coexisteix en paral•lel al sistema tradicional de parquímetres i amb múltiples beneficis i avantatges pels seus usuaris. Vols estalviar temps i diners? ApparkB! Més còmode, més ràpid, més econòmic!Easier, faster, cheaper! ApparkB is a new service BSM and the City Council to pay for parking in the blue zone and green. You save time and money from the start. ApparkB is free with no additional cost to the user regarding payment meter. How it works? Once you have parked your vehicle, you start parking, and once you leave your place completed the operation. Easy. I only pay for the time spent. From now you can forget how long you want to continue with parking areas and blue and green before enjoying the service. ApparkB therefore avoids the need to move to the parking meter and had to leave the ticket in the vehicle. ApparkB excluded from the rate for residents who have special conditions.Companies can open an account which will allow fleet pay all parking through a single card and will provide a monthly statement of all transactions.ApparkB is an alternative payment method, optional and voluntary co-exist in parallel to the traditional system of parking meters and multiple benefits and advantages for users. Want to save time and money? ApparkB! Easier, faster, cheaper!

+