• Filtrar apps per

Apps

QR Code Reader

QR Code Reader

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (2)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

QR Code Reader is the fastest and most user-friendly QR code scanner available. If your Android came with a built-in scanner, this would be it. Here is what our reviewers are saying:“Quick and very reliable. I’d give it six stars if it were possible.”“No ads, beautiful design, and even caught blurry QR codes I didn’t expect it to scan”
HOW THE APP WORKS
To scan a QR code simply open the app, point the camera at the code, and you’re done! There is no need to take a photo or press a button. QR Code Reader will automatically recognize any QR code your camera is pointing at.
When scanning a QR code, if the code contains a website URL, you will automatically be taken to the site. If the code just contains text, you´ll immediately see it. For other formats such as phone numbers, email addresses, or contact info, you will be prompted to take the appropriate action.
ADDITIONAL FEATURES
• View a history list of all of your past scans• Sync your scan history across the web and all of your devices• Scan pictures of QR codes from your camera roll• A switch to turn on your device’s light (if it has one) for scanning in low-light circumstances
UPGRADE TO SCAN
Our app, Scan, is the feature-rich, premium upgrade to QR Code Reader. Find Scan by searching for “Scan” on Google Play.
DEDICATED TO PERFECTION
Our goal is to make our app the best scanning app in the store. We can’t do this without you. We are dedicated to your satisfaction and need to hear feedback from you. If you have an issue with QR Code Reader, please do not write a review of the app saying "it didn´t work." This does not help us make things better for you. Instead, please contact us at support@scan.me or on Twitter @scan and we´ll do our best to help.
REQUIREMENTS
In order to use QR Code Reader, your device must have a built-in camera. When scanning codes that redirect to online content, such as websites, you will need Internet connectivity.
MAKE YOUR OWN QR CODES ON SCAN.ME
Want to make your own QR codes for others to scan? Visit our site at http://scan.me to create and manage your own QR codes for free.
Update: We recently released a new Wi-Fi QR code type on our site. These new Wi-Fi QR codes allow visitors to your home or business scan a QR code to get easy access to your wireless network.Codi QR Reader és el lector de codi de QR més fàcil d´usar i més ràpid disponible. Si el teu Android ve amb un escàner incorporat, aquesta seria la mateixa. Això és el que els nostres crítics estan dient:"Ràpid i molt fiable. Jo li donaria sis estrelles si era possible "."No hi ha cap anunci, bell disseny i codis QR borroses fins i tot capturades no m´esperava per escanejar"
Com funciona el APP
Per escanejar un codi QR només cal obrir l´aplicació, apuntar la càmera cap al codi, i ja està! No hi ha necessitat de fer una foto o prémer un botó. Codi QR Reader reconeix automàticament qualsevol codi QR que la càmera està apuntant.
En escanejar un codi QR, si el codi conté un URL del lloc web, automàticament se li portarà a la pàgina. Si el codi només conté text, vostè immediatament ho veus. Per a altres formats, com ara números de telèfon, adreces de correu electrònic o informació de contacte, se li demanarà que prengui les mesures oportunes.
CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS
• Veure una llista de l´historial de totes les seves exploracions passades• Sincronitza el teu historial de navegació a través del web i tots els seus dispositius• Escaneig d´imatges de codis QR des de la càmera en marxa• Un interruptor per encendre la llum de l´aparell (si en té) per escanejar en circumstàncies de poca llum
Actualització per examinar
La nostra aplicació, Scan, és la, actualització prima rica en característiques amb el Codi QR Reader. Troba Scan mitjançant la recerca de "Scan" a Google Play.
DEDICAT A LA PERFECCIÓ
El nostre objectiu és fer que la nostra aplicació de la millor aplicació d´escaneig a la botiga. No podem fer això sense tu. Estem dedicats a la seva satisfacció i necessitem escoltar els comentaris de vostès. Si vostè té un problema amb el Codi QR Reader, si us plau, no escriure una opinió sobre l´aplicació de dir "no va funcionar". Això no ajuda a fer millor les coses per a vostè. En lloc d´això, si us plau, contacti amb nosaltres a support@scan.me oa Twitter @ escanejar i farem tot el possible per ajudar-lo.
REQUISITS
Per utilitzar Codi QR Reader, el dispositiu ha de tenir una càmera incorporada. En escanejar codis que redireccionen als continguts en línia, com ara llocs web, necessitarà connectivitat a Internet.
FES ELS TEUS PROPIS codis QR en SCAN.ME
Vols fer els teus propis codis QR perquè altres puguin escanejar? Visiteu la nostra pàgina en http://scan.me per crear i administrar els seus propis codis QR de forma gratuïta.
Update: Recentment hem llançat un nou tipus de codi de Wi-Fi QR al nostre lloc. Aquests nous codis QR Wi-Fi permeten als visitants a la seva llar o negoci escanejar un codi QR per obtenir un fàcil accés a la xarxa.
.

Versió gratuïta