• Filtrar apps per

Apps

mobileID - Identitat Digital al Mòbil

mobileID - Identitat Digital al Mòbil

Distribució de puntuació

Indispensable (2)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

MobileID és un servei d'identitat digital en el mòbil proporcionada pels Ajuntaments i entitats adherides, on cada persona disposa d'una App en el seu dispositiu mòbil que li permet identificar-se per tramitar amb l'Administració i per signar documents electrònicament, amb total seguretat i garantia legal. El funcionament és realment simple per a l'usuari, només ha de descarregar-se la App dels marquets i registrar les seves dades bàsiques. 
Permet tres nivells d'identitat: * Nivell Registrat: Aquest nivell es pot obtenir directament registrant-se des de l’App. Permet identificar-se en un conjunt restringit dels serveis disponibles. * Nivell Acreditat: Aquest nivell permet l’accés a tots els serveis disponibles. Per obtenir-lo, cal introduir a l’App el Codi d’Activació de la Identitat Digital, CAID. El CAID el proporciona l’Ajuntament o Entitat adherida un cop es verifica que les dades de la identitat són correctes. Es pot sol·licitar en persona o per internet, a través de www.mobileid.cat i amb un certificat digital personal reconegut. * Nivell Certificat: MobileID proporciona un nivell d'acreditació que inclou un certificat digital reconegut en el mateix mòbil, que permet la signatura electrònica de documents i transaccions amb completa validesa legal. MobileID permet identificar-se de forma segura en webs, aplicacions, sistemes, i tràmits dels Ajuntaments i de les entitats que ofereixin serveis que necessitin conèixer la identitat dels seus ciutadans. L'App gestiona la identificació de les persones de manera segura i amb validesa jurídica, fent transparent per a l’usuari tota la complexitat tecnològica de l’autenticació digital segura i confiable, i fent molt usable la signatura electrònica de documents amb total validesa jurídica des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Dirigir-se a www.mobileid.cat per a major informació. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MobileID es un servicio de identidad digital en el móvil proporcionada por los Ayuntamientos y entidades adheridas, donde cada persona dispone de una App en su dispositivo móvil que le permite identificarse para tramitar con la Administración y para firmar documentos electrónicamente, con total seguridad y garantía legal. El funcionamiento es realmente simple para el usuario, sólo tiene que descargarse la App de los markets y registrar sus datos básicos. Permite tres niveles de identidad: Nivel Registrado: Este nivel se puede obtener directamente registrándose desde la App. Permite identificarse en un conjunto restringido de servicios disponibles. Nivel Acreditado: Este nivel permite el acceso a todos los servicios disponibles. Para obtenerlo, hay que introducir en la App el Código de Activación de la Identidad Digital, CAID. El CAID lo proporciona el Ayuntamiento o Entidad adherida una vez se verifica que los datos de la identidad son correctos. Se puede solicitar en persona o por internet, a través de www.mobileid.cat y con un certificado digital personal reconocido. Nivel Certificado: MobileID proporciona un nivel de acreditación que incluye un certificado digital reconocido en el mismo móvil, que permite la firma electrónica de documentos y transacciones con completa validez legal. MobileID permite identificar de forma segura en webs, aplicaciones, sistemas, y trámites de los Ayuntamientos y de las entidades que ofrezcan servicios que necesiten conocer la identidad de sus ciudadanos. La App gestiona la identificación de las personas de manera segura y con validez jurídica, haciendo transparente para el usuario toda la complejidad tecnológica de la autenticación digital segura y confiable, y haciendo muy usable la firma electrónica de documentos con total validez jurídica desde cualquier lugar y en cualquier momento. Dirigirse a www.mobileid.cat para mayor información. .

Versió gratuïta disponible en Català, Anglès i Castellà.