• Filtrar apps per

Apps

Mobile Ready

Mobile Ready

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (0)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

CATALÁ: Mobile Ready és una aplicació de la Mobile World Capital Foundation que vol identificar i recollir tota l’activitat vinculada a iniciatives i experiències “mobile” que tenen lloc a Barcelona. Mobile Ready vol presentar al ciutadà i visitant la oferta “mobile” de la ciutat a més d’informació relativa a la tecnologia mòbil i com aquesta transforma i millora la societat i les empreses, alhora que estimula i potencia l’esperit emprenedor i el talent. Redescobriu i gaudiu de l’experiència mobile que ofereix la ciutat! L’objectiu final de la nostra aplicació consisteix en construir i disposar d’un inventari, catàleg o galeria d’actius mobile dividits en 4 grans capes o categories a més de funcionalitats pròpies: -Infraestructura mobile: allò vinculat a la connectivitat i a la infraestructura existent a la ciutat tant de l’àmbit públic com privat (punts WIFI, punts contacless, punts de recàrrega de mòbils...) - APPS: identificació d’aquelles aplicacions mòbils amb vinculació a Barcelona i que ajuden al ciutadà / visitant a obtenir una experiència més enriquidora en els àmbits i sectors del seu interès. - Experiències Mobile: inclou aquelles experiències que ens permeten gaudir d’una manera diferent del que la ciutat ens ofereix en la seva oferta cultural, lúdica o comercial. - Agenda Mobile: Identificació de “l’agenda Mobile de la ciutat”, configurada per esdeveniments, activitats, seminaris, xerrades, exposicions etc. on la tecnologia mobile n’és el fil conductor. - Funcionalitats pròpies: la nostra aplicació disposa de funcionalitats pròpies vinculades a la participació ciutadana, amb compartir i valorar experiències, així com jocs, premis i promocions vinculades a l’oci, l’entreteniment i la cultura La aplicació permet dibuixar un perfil d’usuari personalitzat i, en base a les diferents preferències que aquest assenyala, prescriure i recomanar quines són les millors experiències o aplicacions que responen al seu perfil. CASTELLANO: Mobile Ready es una aplicación de la Mobile World Capital Foundation que quiere identificar y recoger toda la actividad vinculada a iniciativas y experiencias "mobile" que tienen lugar en Barcelona. Mobile Ready quiere presentar al ciudadano y visitante la oferta "mobile" de la ciudad además de información relativa a la tecnología móvil y cómo esta transforma y mejora la sociedad y las empresas, a la vez que estimula y potencia el espíritu emprendedor y el talento. ¡Redescubre y disfruta de la experiencia mobile que ofrece la ciudad! El objetivo final de nuestra aplicación consiste en construir y disponer de un inventario, catálogo o galería de activos mobile divididos en 4 grandes capas o categorías además de funcionalidades propias: - Infraestructura mobile: lo vinculado a la conectividad y a la infraestructura existente en la ciudad tanto del ámbito público como privado (puntos WIFI , puntos contacless, puntos de recarga de móviles...) - APPS: identificación de aquellas aplicaciones móviles con vinculación a Barcelona y que ayudan al ciudadano / visitante obtener una experiencia más enriquecedora en los ámbitos y sectores de su interés. - Experiencias Mobile: incluye aquellas experiencias que nos permiten disfrutar de una manera diferente de lo que la ciudad nos ofrece en su oferta cultural, lúdica o comercial. - Agenda Mobile: Identificación de "la agenda Mobile de la ciudad", configurada por eventos, actividades, seminarios, charlas, exposiciones etc. dónde la tecnología mobile es el hilo conductor. - Funcionalidades propias: nuestra aplicación dispone de funcionalidades propias vinculadas a la participación ciudadana, con compartir y valorar experiencias, así como juegos, premios y promociones vinculadas al ocio, el entretenimiento y la cultura. La aplicación permite dibujar un perfil de usuario personalizado y, en base a las diferentes preferencias que éste señala, prescribir y recomendar cuáles son las mejores experiencias o aplicaciones que responden a su perfil. .

Versió gratuïta disponible en Català, Anglès i Castellà.