• Filtrar apps per

Apps

MCMB

MCMB

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

Aquesta aplicació ofereix quatre itineraris per visitar el Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos itineraris per a públic general i els altres dos per a persones amb necessitats especials. Els quatre itineraris consisteixen en una selecció de peces realitzada pels especialistes del museu i permeten fer-se una idea del contingut global de la col·lecció. Els dos itineraris per al públic general es diferencien per la durada: 90 i 45 minuts. Els altres dos itineraris estan dissenyats específicament per a persones amb dificultats visuals i per a persones amb dificultats auditives. El primer conté audiodescripcions de les peces i el segon inclou vídeos amb llengua de signes. L'aplicació permet fer descàrregues parcials dels diferents itineraris per la qual cosa és necessària una connexió a Internet cada vegada que es vulgui carregar un itinerari. Un cop carregats els itineraris, l'aplicació funciona totalment "off line". ------------- Esta aplicación ofrece cuatro itinerarios para visitar el Museu de Cultures del Món de Barcelona, dos itinerarios para público general y los otros dos para personas con necesidades especiales. Los cuatro itinerarios consisten en una selección de piezas realizada por los especialistas del museo y permiten hacerse una idea del contenido global de la colección. Los dos itinerarios para el público general se diferencian por la duración: 90 y 45 minutos. Los otros dos itinerarios están diseñados específicamente para personas con dificultades visuales y para personas con dificultades auditivas. El primero contiene audiodescripciones de las piezas y el segundo incluye vídeos con lengua de signos. La aplicación permite hacer descargas parciales de los diferentes itinerarios por lo que es necesaria una conexión a Internet cada vez que se quiera cargar un itinerario. Una vez cargados los itinerarios, la aplicación funciona totalmente "off line". .

Versió gratuïta disponible en Català, Anglès, Francès i Castellà.