• Filtrar apps per

Apps

Hailo. The Taxi Magnet.

Hailo. The Taxi Magnet.

Distribució de puntuació

Indispensable (5)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

Hailo is the world’s highest-rated taxi app - now available in New York, Chicago, Boston ,Washington DC, Toronto and Montreal.Now cabs come to you. No more standing in the rain, arm flailing. With a tap of your Android, Hailo a licensed cab from your home, office or restaurant and watch it arrive in real time. Credit Card payment is effortless and receipts are emailed instantly.Hailó és aplicació de taxis de més audiència al món - ja està disponible a Nova York, Chicago, Boston, Washington DC, Toronto i Montreal.Ara els taxis vénen a tu. No més de peu sota la pluja, el braç agitant. Amb un toc de la seva Android, Hailó un taxi amb llicència de casa, oficina o restaurant i veure que arriba a temps real. El pagament amb targeta de crèdit es fa sense esforç i els rebuts s'enviarà per correu electrònic a l'instant. .

Versió gratuïta