• Filtrar apps per

Apps

Geogaming Barcelona FREE

Geogaming Barcelona FREE

Anar a Google Play Veure codi QR

Travelling with parents to Barcelona has never been so fun!Hunt and collect fantasy dragons, hiding their secrets around Barcelona. Learn about the ¨Gaudi¨ city and discover the greatest places around Barcelona while playing. GeoGaming will take you through an adventure around the most magical modernism buildings in Barcelona like Sagrada Familia, Parc Güell or La Pedrera.
The Wow Factor of Augmented Reality will amaze you and leave you breathless! All you need is your smartphone or tablet and the GeoGaming App. Find the red modernism tiles next to the buildings and hunt the dragons. Fight and solve the mini-games to win the game. You have 6 amazing dragons to collect!
If you want to enhance your experience even after the trip you can buy the GeoGaming Kit that includes: 1. GeoPassport: The ultimate guide for GeoGaming champions to learn about the city and its mysteries. Also necessary to enjoy the augmented reality content when outside the city.2. Stickers: To stick in the GeoPassport to generate the augmented reality Dragons3. Cards: Collectible cards to play with the dragons anywhere and anytime. Be the first one to collect all your dragons around Barcelona! Download it for absolutely FREE. Pure Fun Game time!
New European cities are coming out soon! Stay Tuned!BUY NOW the GeoGaming KIT here: www.geogaming.euLeave your valuable comments and feedback:In-Qubator.comGeoGaming.euFacebook: Facebook.com/InQubatorBcnFacebook: Facebook.com/GeoGamingBcnTwitter: twitter.com/GeoGamingBcnInstagram: instagram.com/GeoGamingBcnEmail: inqubatorlab@gmail.com ; info@geogaming.euYouTube: https://youtu.be/FuWlXsHw4M8 Copyright DisclaimerAll programming, designs, icons, screenshots, talent names, images, likenesses, texts, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of InQubator Lab SL. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. © InQubator Lab SL. All Rights Reserved.Viatjar amb els pares a Barcelona mai ha estat tan divertit! Hunt i recollir dracs fantasia, ocultant els seus secrets a prop de Barcelona. Aprendre sobre la ciutat de Gaudí i descobrir els millors llocs per Barcelona durant la reproducció.GeoGaming el portarà a través d´una aventura al voltant dels edificis del modernisme més màgics a Barcelona, ​​com la Sagrada Família, el Parc Güell o la Pedrera.
El factor sorpresa de la Realitat Augmentada et sorprendrà i et deixen sense alè! Tot el que necessites es un telèfon intel·ligent o tauleta i l´App GeoGaming. Troba les teules vermelles modernisme propers als edificis i caçar als dracs. Lluita i resoldre els minijocs per guanyar el joc. Tens 6 dracs increïbles per recollir!
Si voleu millorar la seva experiència encara després que el viatge es pot comprar el kit GeoGaming que inclou:1. GeoPassport: La guia definitiva per GeoGaming campions per conèixer la ciutat i els seus misteris. També és necessari per gaudir dels continguts de realitat augmentada quan fora de la ciutat.2. Adhesius: Per peguen al GeoPassport per generar els Dracs de realitat augmentada3. Targetes: targetes de col·lecció per jugar amb els dracs en qualsevol lloc i en qualsevol moment.Sigues el primer a recollir totes les seves dragons prop de Barcelona! Descarrega´l completament GRATIS. Pure temps divertit joc!
Noves ciutats europees estan sortint aviat! Stay Tuned!Comprar ara EL KIT GeoGaming aquí:www.geogaming.eu Deixa els teus valuosos comentaris i suggeriments:In-Qubator.comGeoGaming.euFacebook: Facebook.com/InQubatorBcnFacebook: Facebook.com/GeoGamingBcnTwitter: twitter.com/GeoGamingBcnInstagram: instagram.com/GeoGamingBcnE-mail: inqubatorlab@gmail.com; info@geogaming.euYouTube: https://youtu.be/FuWlXsHw4M8 Copyright Responsabilitat Tots programació, dissenys, icones, imatges, noms de talents, imatges, retrats, textos, marques registrades, logotips i drets d´autor són propietat exclusiva de InQubator Lab SL. Totes les altres marques comercials, logotips i drets d´autor són propietat dels seus respectius propietaris. © InQubator Lab SL. Tots els drets reservats.
.

Versió gratuïta