• Filtrar apps per

Apps

CXmobi

CXmobi

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (2)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

Aplicació nativa per a iPhone/Android de CatalunyaCaixa que engloba els serveis següents:- Accés al servei de Banca Mòbil, a què podràs accedir amb les mateixes claus del servei CatalunyaCaixa per Internet i en què podràs realitzar les operacions següents: · Consulta i operacions bàsiques de comptes · Traspassos i transferències · Consulta i operacions bàsiques de targetes · Bloqueig de targetes · CXBroker: consulta de cotitzacions, compra/venta de valors, consulta de la cartera, ordres i anul·lació d'ordres · Signatura diferida d’operacions per a empreses i professionals, disponible en traspassos, transferències, fitxers N34, fitxers N19 i pagament d’impostos - Contacta amb el teu gestor- Xarxes socials: canal Twitter de consultes @CXclients- Accés directe a Banca per Telèfon- Informació sobre oportunitats comercials- Cercador de les oficines i caixers de CatalunyaCaixa més propers utilitzant la geolocalització actual mitjançant GPS i realitat augmentada. Podràs personalitzar la vista de l'aplicació que més t'agradi: fons negre o fons blanc. Possibilitat d’emmagatzemar l’aplicació a la SD. Eliminat requeriment android.hardware.camera per permetre la instal·lació en dispositius que només tenen càmera frontal. Permet posició horitzontal per a tablets de 7". Catalunya Caixa ***************************** Aplicación nativa para Android de CatalunyaCaixa que engloba los siguientes servicios: - Acceso al servicio de Banca Móvil, al que podrás acceder con las mismas claves del servicio CatalunyaCaixa por Internet y con el que podrás realizar las siguientes operaciones: · Consulta y operaciones básicas de cuentas · Traspasos y transferencias · Consulta y operaciones básicas de tarjetas · Bloqueo de tarjetas · CXBroker: consulta de cotizaciones, compra/venta de valores, consulta de la cartera, órdenes y anulación de órdenes · Firma diferida de operaciones para empresas y profesionales, disponible en traspasos, transferencias, ficheros N34, ficheros N19 y pago de impuestos - Contacta con tu gestor- Redes sociales: canal Twitter de consultas @CXclients- Acceso directo a Banca por Teléfono- Información sobre oportunidades comerciales- Buscador de las oficinas y cajeros de CatalunyaCaixa más cercanos utilizando la geolocalización actual mediante GPS y realidad aumentada. Podrás personalizar la vista de la aplicación que más te guste: fondo negro o fondo blanco. Posibilidad de almacenar la aplicación a la SD. Eliminado requisito android.hardware.camera para permitir su instalación en dispositivos que únicamente tienen cámara frontal Permitir orientación horizontal para tablets de 7" .

Versió gratuïta