• Filtrar apps per

Apps

CX Mobi

CX Mobi

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

Aplicació de CatalunyaCaixa que engloba els serveis següents:

• Accés al servei de Banca Mòbil, a què podràs accedir amb les mateixes claus del servei CatalunyaCaixa per Internet i en què podràs realitzar les operacions següents:

- Consulta i operacions bàsiques de comptes
- Traspassos i transferències
- Consulta i operacions bàsiques de targetes
- Bloqueig de targetes
- CXBroker: consulta de cotitzacions, compra/venda de valors, consulta de cartera, ordres i anul·lació d´ordres
- Signatura diferida d´operacions per a empreses i professionals, disponible en traspassos, tranferències, fitxers N34, fitxers N19 i pagament d´impostos

• Contacta amb el teu gestor
• Xarxes socials: canal Twitter de consultes @CXclients
• Accés directe a Banca per Telèfon
• Informació sobre oportunitats comercials
• Cercador de les oficines i caixers de CatalunyaCaixa més propers utilitzant la geolocalització actual mitjançant GPS i realitat augmentada.

Podràs personalitzar la vista de l´aplicació que més t´agradi: fons fosc o fons clar.

-----------------------------------

Aplicación de CatalunyaCaixa que engloba los siguientes servicios:

• Acceso al servicio de Banca Móvil, al que podrás acceder con las mismas claves del servicio CatalunyaCaixa por Internet y con el que podrás realizar las siguientes operaciones:

- Consulta y operaciones básicas de cuentas
- Traspasos y transferencias
- Consulta y operaciones básicas de tarjetas
- Bloqueo de tarjetas
- CXBroker: consulta de cotizaciones, compra/venta de valores, consulta de la cartera, órdenes y anulación de órdenes
- Firma diferida de operaciones para empresas y profesionales, disponible en traspasos, tranferencias, ficheros N34, ficheros N19 y pago de impuestos

• Contacta con tu gestor
• Redes sociales: canal Twitter de consultas @CXclients
• Acceso directo a Banca por Teléfono
• Información sobre oportunidades comerciales
• Buscador de las oficinas y cajeros de CatalunyaCaixa más cercanos utilizando la geolocalización actual mediante GPS y realidad aumentada.

Podrás personalizar la vista de la aplicación que más te guste: fondo oscuro o fondo claro. .

Versió gratuïta