• Filtrar apps per

Apps

Clash of Clans

Clash of Clans

Anar a Google Play Veure codi QR

From rage-­filled Barbarians with glorious mustaches to pyromaniac wizards, raise your own army and lead your clan to victory! Build your village to fend off raiders, battle against millions of players worldwide, and forge a powerful clan with others to destroy enemy clans.PLEASE NOTE! Clash of Clans is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money. If you do not want to use this feature, please set up password protection for purchases in the settings of your Google Play Store app. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download Clash of Clans.
A network connection is also required.
FEATURES● Build your village into an unbeatable fortress ● Raise your own army of Barbarians, Archers, Hog Riders, Wizards, Dragons and other mighty fighters● Battle with players worldwide and take their Trophies● Join together with other players to form the ultimate Clan● Fight against rival Clans in epic Clan Wars ● Build 18 unique units with multiple levels of upgrades● Discover your favorite attacking army from countless combinations of troops, spells, Heroes and Clan reinforcements ● Defend your village with a multitude of Cannons, Towers, Mortars, Bombs, Traps and Walls● Fight against the Goblin King in a campaign through the realm
PLAYER REVIEWS Clash of Clans proudly announces over five million five star reviews on Google Play.
SUPPORTChief, are you having problems? Visit http://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ or http://supr.cl/ClashForum or contact us in game by going to Settings > Help and Support.
Privacy Policy:http://www.supercell.net/privacy-policy/
Terms of Service:http://www.supercell.net/terms-of-service/
Parent’s Guide:http://www.supercell.net/parentsDes bàrbars ràbia plena amb bigotis gloriosos a piròman mags, llevant el seu propi exèrcit i portar al teu clan a la victòria! Construeix el teu poble per defensar-se dels invasors, la batalla contra milions de jugadors a tot el món, i forjar un poderós clan amb altres per destruir clans enemics.Tingueu en compte! Xoc de Clans es pot descarregar gratis i jugar, però, alguns elements de joc també es poden comprar amb diners reals. Si no voleu utilitzar aquesta funció, configureu la protecció de contrasenya per a les compres a la configuració de la teva aplicació de Google Play Store. Així mateix, en les Condicions d´ús i Política de privacitat, vostè ha de tenir almenys 13 anys d´edat per jugar o descarregar Xoc de Clans.
També es requereix una connexió de xarxa.
CARACTERÍSTIQUES● Construeix el teu poble en una fortalesa invencible● Llevant el seu propi exèrcit de bàrbars, arquers, genets del porc, mags, dracs i altres lluitadors poderosos● batalla amb jugadors de tot el món i portar els seus Trofeus● Uneix-te juntament amb altres jugadors per formar el clan últim● Lluita contra clans rivals en la Guerra dels Clans èpiques● Construir 18 unitats úniques amb múltiples nivells d´actualitzacions● Descobreix el teu exèrcit atacant favorit d´innombrables combinacions de tropes, encanteris, Herois i reforços Clan● Defensa la teva poble amb una multitud de canons, torres, morters, bombes, trampes i Parets● Lluita contra el Rei Goblin en una campanya a través del regne
COMENTARIS DE JUGADORSXoc de Clans anuncia amb orgull més de cinc milions de cinc estrelles comentaris a Google Play.
SUPORTCap, estàs tenint problemes? Visita http://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ o http://supr.cl/ClashForum o contacti amb nosaltres al joc per anar a Configuració> Ajuda i suport tècnic.
Política de privacitat:http://www.supercell.net/privacy-policy/
Termes del servei:http://www.supercell.net/terms-of-service/
Guia per a pares:http://www.supercell.net/parents
.

Versió gratuïta