• Filtrar apps per

Apps

By-Taxi - Usa Taxi y Disfruta

By-Taxi - Usa Taxi y Disfruta

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (2)

Regular (1)

Anar a Google Play Veure codi QR

Download the easiest app to get a taxi. The app automatically gets your location, so you only have to click 2 times and your taxi is already underway. Your service will be confirmed within 90 seconds.‣Easy: In two clicks you have a large fleet of taxis in your city. ‣ Information: Know the status and details of your reservation at any time . There is nothing more comfortable than monitor the taxi coming to get you, so you can leverage your time more efficiently . ‣ Security: We only work with reputable professionals, all By- Taxi cabbies go through a registration process where they are asked the official documentation of the driver. We recorded the positions of the journey , thus the passenger and the driver have an additional warranty. ‣ Comfort: You can book a taxi for right now or make reservations for the next three days. In both cases , you know the license number of your vehicle in less than 90 seconds. ‣ Savings: By- Taxi is FREE and you save radiotaxi rate . Our vehicles only activate the taximeter at the time when the passenger boards the taxi. ‣ Payment: When you book your taxi you can choose the method of payment: cash , Mastecard , VISA or American Express (AMEX). ‣ Options: You can select the number of seats in taxi, payment method, type of vehicle and add annotations. ‣ Traceability: If you forget something in the cab we can contact the professional who conducted the service to provide it ASAP. Only in the UK more than 55,000 objects are lost each year ! By taxi is present in more than 80 cities and towns worldwide : In Spain :• Barcelona• Madrid• Sevilla• Málaga• Valencia• Zaragoza• Marbella• Girona• Palma de Mallorca• Ibiza• La Coruña• Vigo• Valladolid• Murciaand more than 70 cities ! In Colombia :• Bogotà In USA:• Miami In Malaysia :• Kuala Lumpur If you need more information contact info@by-taxi.com . To know more about By- Taxi follow us on social networks :Facebook https://www.facebook.com/bytaxiappTwitter https://twitter.com/by_taxiDescarrega l'aplicació més fàcil d'aconseguir un taxi. L'aplicació obté automàticament la seva ubicació, de manera que només ha de fer clic 2 cops i el de taxis ja està en marxa. El seu servei serà confirmat dins dels 90 segons.‣ Fàcil: En dos clics vostè té una gran flota de taxis a la teva ciutat. ‣ Informació: Conèixer l'estat i els detalls de la seva reserva en qualsevol moment. No hi ha res més còmode que controlar el taxi a per tu, perquè pugui aprofitar el seu temps de manera més eficient. ‣ Seguretat: Nosaltres només treballem amb professionals de renom, tots By-Taxi taxistes passen per un procés de registre on se'ls demana la documentació oficial del conductor. Vam gravar les posicions de la jornada, per tant el passatger i el conductor tingui una garantia addicional. ‣ Confort: Vostè pot reservar un taxi per ara o fer reserves per als pròxims tres dies. En ambdós casos, es coneix el número de la llicència del seu vehicle en menys de 90 segons. ‣ Estalvi: By-Taxi és gratuïta i es guarda taxa radiotaxi. Els vehicles només activen el taxímetre en el moment en què el passatger del taxi. ‣ Pagament: Les reserves seus trasllats de taxi es pot triar la forma de pagament: al comptat, Mastecard, VISA o American Express (AMEX). Opcions ‣: Podeu seleccionar el nombre d'escons al taxi, el mètode de pagament, tipus de vehicle i afegir anotacions. ‣ Traçabilitat: si oblida alguna cosa al taxi que puguem contactar amb el professional que duu a terme el servei per proporcionar el més aviat possible. Només al Regne Unit es perden més de 55 000 objectes cada any! En taxi està present en més de 80 ciutats i pobles de tot el món: A Espanya:• El Barcelona• Madrid• Sevilla• Màlaga• València• Saragossa• Marbella• Girona• Palma de Mallorca• Eivissa• La Corunya• Vigo• Valladolid• Múrciai més del 70 ciutats! A Colòmbia:• Bogotà Als EUA:• Miami A Malàisia:• Kuala Lumpur Si necessita més informació contacti info@by-taxi.com. Per saber més sobre By-Taxi seguir-nos a les xarxes socials:Facebook https://www.facebook.com/bytaxiappTwitter https://twitter.com/by_taxi .

Versió gratuïta