• Filtrar apps per

Apps

Bcn Mobiment

Bcn Mobiment

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

Barcelona en moBiment t’apropa a les oportunitats professionals que t’ofereix el Sector Mobile a Barcelona de manera senzilla i divulgativa. Descobreix el teu grau d’afinitat vers la mobilitat i fes un test per esbrinar en quina família del Sector Mobile podries treballar.Aquesta aplicació impulsada per Barcelona Activa inclou:
-Test interactiu d’Afinitat Mobile.-Test interactiu sobre Perfil Professional al Sector Mobile-Informació sobre 6 Famílies Professionals del Sector Mobile-Informació sobre 14 Perfils Professionals vinculats.-Llistat de Recursos Formatius del Sector Mobile-Dades Sectorials d’Interès
L’aplicació és un material i complement associat al programa del mateix nom “Barcelona en moBiment”, per a l’ impuls ocupacional d’aquest sector a la ciutat que porta a terme Barcelona Activa, amb finançament del SOC i del Fons Social Europeu.
.

Versió gratuïta