• Filtrar apps per

Apps

BCN Arquitectura

BCN Arquitectura

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (0)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

L’Ajuntament de Barcelona i el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya - COAC posen a l’abast de tothom una guia d’arquitectura de Barcelona amb més d’un centenar d’edificis, cadascun d’ells documentat amb fotografies, plànols i textos explicatius que permeten conèixer l’arquitectura i els arquitectes destacats de la ciutat. El COAC es constitueix el 1931 i des d'aleshores defensa el valor social de l'arquitectura en representació dels arquitectes. Té la seu central a Barcelona i desenvolupa la seva activitat a tot Catalunya a través de diverses seus ubicades en tot el territori català. És missió del COAC vetllar per la qualitat arquitectònica, així com difondre socialment i impulsar culturalment aquesta disciplina. Entre les seves finalitats essencials rau el desenvolupament de la informació i la sensibilitat de la societat en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme i el paisatge catalans. L’Ajuntament de Barcelona amb aquesta guia té per objectiu donar a conèixer i divulgar l’arquitectura contemporània de la ciutat de Barcelona als ciutadans i als visitants, provinents de Catalunya o d’altres indrets. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Cataluña - COAC ponen al alcance de todos una guía de arquitectura de Barcelona con más de un centenar de edificios, cada uno de ellos documentado con fotografías, planos y textos explicativos que permiten conocer la arquitectura y los arquitectos destacados de la ciudad. El COAC se constituye en 1931 y desde entonces defiende el valor social de la arquitectura en representación de los arquitectos. Tiene su sede central en Barcelona y desarrolla su actividad en toda Catalunya a través de diversas sedes ubicadas en todo el territorio catalán. Es misión del COAC velar por la calidad arquitectónica, así como difundir socialmente e impulsar culturalmente esta disciplina. Entre sus finalidades esenciales está el desarrollo de la información y la sensibilidad de la sociedad en los campos de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje catalanes. El Ayuntamiento de Barcelona con esta guía tiene por objetivo dar a conocer y divulgar la arquitectura contemporánea de la ciudad de Barcelona a los ciudadanos y a los visitantes, originarios de Cataluña o de otros lugares. .

Versió gratuïta