• Filtrar apps per

Apps

BCN-ara!

BCN-ara!

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

BCN-ara! is an app where you can find all the existing events in Barcelona city. Whith this app you can see the latest events classified by categories like music, cinema, scenic art, gastronomy, and some more.This app will alert you about new events of your interest.You can share the events in facebook, twitter, mail, and some other social platforms.You can create a favourites list with your selected events.Don´t forget another event in BCN!--The events description language is only CATALAN--BCN-ara! és una aplicació on es pot trobar tots els esdeveniments existents a la ciutat de Barcelona. Poc Amb aquesta aplicació es pot veure més esdeveniments classificats per categories com música, cinema, arts escèniques, gastronomia, i una mica més.Aquesta aplicació us avisarà sobre els nous esdeveniments del seu interès.Vostè pot compartir els esdeveniments a Facebook, Twitter, correu, i algunes altres plataformes socials.Podeu obtenir una llista de favorits amb els seus esdeveniments seleccionats.No s´oblidi d´un altre esdeveniment a BCN!- La descripció dels esdeveniments llenguatge és només CATALÀ -
.

Versió gratuïta