• Filtrar apps per

Apps

Barcelona. Guía oficial.

Barcelona. Guía oficial.

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (5)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

The must-have app if you want to get the most out of your trip to Barcelona! - The best visitor attractions - Offline maps of the city and metro network - Essential practical information - Design your own tailor-made trip Download the app now! TURISME de BARCELONA OFFICIAL PRODUCT Enjoy Barcelona, the city of Gaudí and FC Barcelona. Enjoy its museums (Picasso, Miró, Dalí, Tàpies) and spectacular beaches, its hotels and restaurants, famous for their avant-garde gastronomy with traditional roots, and its Shopping Line (a shopper’s paradise) of more than 5 kilometres. - Over 1,000 references and 350 photos Turisme de Barcelona, through more than 1,000 practical references, 350 photos, maps of the city, the metro and the Bus Turístic, among others, guides the user through the cosmopolitan atmosphere of the city and through the colour of its districts; through its fantastic museums and concert halls; its magnificent beaches, parks and gardens; and its offer of fine food, hotels, shops, theatre, music, sports and festivals. - With all the practical and essential information As well as the Welcome to Barcelona sections, with all the practical information required for the traveller, and Don’t miss, with the city’s Top 20 and its World Heritage Site monuments, the Barcelona Official Guide application offers the possibility of navigating around areas of interest: Gothic Quarter, La Rambla, El Born and La Ribera, Gràcia, Eixample, etc.; or by themes: accommodation, restaurants, shops, bars and cafes, museums, leisure, etc. In each section the user can select the references in alphabetical order, by distance from their location, by areas or other criteria such as price or type of cuisine in the case of restaurants, by dates in the case of festivals or sporting events, or by speciality in the case of shops. - Factsheets with direct links In the reference to each establishment, as well as a readable and accurate description, the Barcelona Official Guide application provides the website and telephone number (and the connection or automatic call if it is online), its location on the map of Barcelona, how to get there using public transport, as well as the timetable and cost if this is the case. - Choose your favourites and prepare your ideal trip All this is designed (including a favourites section that the user can create themselves) to plan the trip to Barcelona conveniently and efficiently in accordance with the needs of each person: affordability, cultural, sporting, gastronomic interests…; if travelling with children or in family; if they have a visual, mobility or cognitive disability; days available, etc. It is even possible, if desired, from the BCN Shop reference of the Welcome to Barcelona section, to reserve online flights and accommodation, hire guided visits or buy tickets for museums, monuments, attraction parks or tickets for performances of opera, flamenco, classical music, dance, sporting events, etc. - Maps If you are already in Barcelona, with the map of the city, or the metro network, or the Barcelona Bus Turístic and others, and from the references of each monument, museum, building, shop, restaurant, beach or garden in the city, the Barcelona Official Guide application will keep you informed about everything you need, that interests you or which is closest to you, in order to enjoy the capital city of southern Europe 100%. Have a great time!L'aplicació imprescindible si vols treure el màxim profit del seu viatge a Barcelona!- Les millors atraccions per als visitants- Mapes fora de línia de la xarxa de la ciutat i el metro- Informació pràctica essencial- Dissenya el teu propi viatge a midaDescarrega l'aplicació ara! Turisme de Barcelona PRODUCTE OFICIAL Gaudiu de Barcelona, ​​la ciutat de Gaudí i el FC Barcelona. Gaudeixi de les seves museus (Picasso, Miró, Dalí, Tàpies) i platges espectaculars, els seus hotels i restaurants, famós per la seva gastronomia d'avantguarda amb arrels tradicionals, i la seva línia de compres (paradís dels compradors) de més de 5 quilòmetres. - Més de 1.000 referències i 350 fotos Turisme de Barcelona, ​​a través de més de 1.000 referències pràctiques, 350 fotos, mapes de la ciutat, el metro i el bus turístic, entre d'altres, guia l'usuari a través de l'atmosfera cosmopolita de la ciutat i pel color dels seus districtes, a través de la seva fantàstica museus i sales de concerts, les seves magnífiques platges, parcs i jardins, i la seva oferta de gastronomia, hotels, botigues, teatre, música, esports i festivals. - Amb tota la informació pràctica i essencial A més de la benvinguda a les seccions de Barcelona, ​​amb tota la informació pràctica necessària per al viatger, i no es perdi, amb Top 20 de la ciutat i els seus monuments Patrimoni de la Humanitat, l'aplicació de la Guia Oficial de Barcelona ofereix la possibilitat de navegar al voltant de les àrees de interès: Barri Gòtic, la Rambla, el Born i la Ribera, Gràcia, Eixample, etc, o per temes: allotjament, restaurants, botigues, bars i cafès, museus, oci, etc En cada secció l'usuari pot seleccionar les referències per ordre alfabètic, per la distància de la seva ubicació, per àrees o altres criteris, com el preu o el tipus de cuina, en el cas dels restaurants, per les dates en el cas de les festes o esdeveniments esportius, o per especialitat en el cas de les botigues. - Fulles amb enllaços directes En la referència a cada establiment, així com una descripció llegible i precisa, l'aplicació Guia Oficial de Barcelona ofereix el lloc web i el número de telèfon (i la connexió o trucada automàtica si està connectat), la seva ubicació al mapa de Barcelona, ​​com arribar utilitzant el transport públic, així com el calendari i el cost si aquest és el cas. - Tria els teus favorits i preparar el seu viatge ideal Tot això està dissenyat (incloent una secció de favorits que l'usuari pot crear-se a si mateixos) per planificar el viatge a Barcelona de forma còmoda i eficaç d'acord amb les necessitats de cada persona: l'assequibilitat, culturals, esportives, gastronòmiques ... interessos, si es viatja amb nens o amb família, si tenen una visual, mobilitat o discapacitat cognitiva; dies disponibles, etc És possible, fins i tot, si ho desitja, a partir de la referència BCN Shop de la benvinguda a la secció de Barcelona, ​​a reservar vols i l'allotjament en línia, contractar visites guiades o comprar entrades per a museus, monuments, parcs d'atraccions o entrades per a espectacles d'òpera, el flamenc, la música clàssica, dansa, esdeveniments esportius, etc - Mapes Si vostè ja és a Barcelona, ​​amb el mapa de la ciutat, o la xarxa de metro, o al Barcelona Bus Turístic i altres, i de les referències de cada monument, museu, edifici, botiga, restaurant, platja o jardí a la ciutat, l'aplicació Guia Oficial de Barcelona el mantindrà informat sobre tot el que necessita, que li interessa o el que és més proper a vosté, per tal de gaudir de la ciutat capital del sud d'Europa 100%. Passar una bona estona! .

Versió gratuïta