• Filtrar apps per

Apps

Barcelona Corre

Barcelona Corre

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

Els ciutadans i turistes tenen la oportunitat de descarregar-se gratuïtament els 23 recorreguts més singulars de Barcelona recollits a la publicació Barcelona Corre. Rutes per viure la ciutat a bon ritme, llibre publicat per l’Ajuntament de Barcelona. 23 rutes dividides en 3 parts; rutes a tots els districtes, rutes temàtiques i rutes amb repte. A cada ruta trobarem informació sobre la distància, el tipus de sòl, el desnivell, els espais verds, fonts i nivells de dificultat. Al botó ‘curses’, de la ciutat, l’aplicació mostra també la informació i el recorregut de les més populars. Tothom que realitzi un dels 23 circuits obtindrà un reconeixement en forma de medalla digital que li apareixerà a l’apartat ‘medalles’. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los ciudadanos y turistas tienen la oportunidad de descargarse gratuitamente los 23 recorridos más singulares de Barcelona recogidos en la publicación Barcelona Corre. Rutas para vivir la ciudad a buen ritmo, libro publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. 23 rutas divididas en 3 partes; rutas en todos los distritos, rutas temáticas y rutas con reto. En cada ruta encontraremos información sobre la distancia, el tipo de suelo, el desnivel, los espacios verdes, fuentes y niveles de dificultad. En el botón 'carreras', de la ciudad, la aplicación muestra también la información y el recorrido de las más populares. Todo aquel que realice uno de los 23 circuitos obtendrá un reconocimiento en forma de medalla digital que le aparecerá en el apartado 'medallas'. .

Versió gratuïta