• Filtrar apps per

Apps

Barcelona City Tour

Barcelona City Tour

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

Enter on Barcelona City Tour sightseeing bus and have fun discovering Barcelona in a great hop-on hop-off service: mySight BCN City Tour will be your tour guide!Discover Barcelona, from the east part of the city to the west of Barcelona. You will visit different places of interest like the Barri Gotic, the Barceloneta, the Camp Nou Stadium, Antoni Gaudí’s masterpiece the Sagrada Familia, Park Güell, the Olympic Mountain of Montjuïc, Plaça Espanya, among other places of interest. Through its multimedia contents updated and large ease of use you will control your trip, identifying real-time location and mark locations for latter afternoon visit. This application tries to meet your needs, guiding your trip, having at your disposal the following features: - Intuitive navigation- Tourist guide for travel- Images of points of interest- View and create points of interest geolocated.- Association stops to photographs- Multi-lingual texts available for download.- Photo Gallery- Offline Functionality (Maps require Internet connectivity, yet the lines will be drawn on the screen)- Augmented Reality, showing you the next stops and the nearby points of interest *Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. ABOUT BARCELONA CITY TOUR Barcelona City Tour is a touristic bus (HOP ON - HOP OFF) service that shows you the city from a new perspective.SEE: Thanks to the Barcelona City Tour panoramic deck, you will be able to see the city’s monuments from a different point of view!HEAR: The audio guide service provides you with all the information on the city and its most attractive places and monuments. There is also a professional guide to answer any queries you may have while on the route.ENJOY: With the two Barcelona City Tour routes, you can enjoy the most emblematic areas of the city and discover the new Barcelona, from the spectacular Agbar Tower to the city’s new beaches. You can also visit each of the monuments as the Barcelona City Tour ticket allows you to get on and off the bus as many times as you like. More information: www.barcelonacitytour.comIntrodueix el Barcelona City Tour bus turístic i divertir descobrint Barcelona en un gran salt-apagat de serveis on hop-: mysight BCN City Tour serà el seu guia!Descobreix Barcelona, ​​des de la part est de la ciutat, a l'oest de Barcelona. Vostè visitarà diferents llocs d'interès com el Barri Gòtic, la Barceloneta, l'estadi del Camp Nou, l'obra mestra d'Antoni Gaudí, la Sagrada Família, el Parc Güell, la muntanya Olímpica de Montjuïc, Plaça Espanya, entre altres llocs d'interès. A través dels seus continguts multimèdia actualitzats i de gran facilitat d'ús es controlarà el seu viatge, la identificació de localització en temps real i la posició de les balises per a la visita última tarda. Aquesta aplicació tracta de satisfer les seves necessitats, orientant el seu viatge, que té a la seva disposició les següents característiques: - Navegació intuïtiva- Portal de turisme per viatjar- Imatges de punts d'interès- Veure i crear llocs d'interès georeferenciats.- Associació per per fotografies- Textos multilingües disponibles per descarregar.- Galeria de fotos- Desconnectat Funcionalitat (mapes requereixen connectivitat a Internet, però, les línies es dibuixen a la pantalla)- Realitat augmentada, que mostra les pròximes parades i els punts d'interès propers * L'ús continu del funcionament del GPS en el fons pot disminuir dramàticament la vida de la bateria. SOBRE BARCELONA CITY TOUR Barcelona City Tour és un autobús turístic (HOP ON - HOP OFF) el servei que li ofereix la ciutat des d'una nova perspectiva mostra. VEURE: Gràcies al City Tour terrassa panoràmica Barcelona, ​​que seran capaços de veure els monuments de la ciutat des d'un punt de vista diferent! ESCOLTA: El servei d'audioguia li proporciona tota la informació sobre la ciutat i els seus llocs més atractius i monuments. També hi ha una guia professional per respondre a qualsevol pregunta que vostè pugui tenir, mentre que a la ruta. GAUDEIX: Amb les dues rutes de la ciutat turística de Barcelona, ​​es pot gaudir de les zones més emblemàtiques de la ciutat i descobrir la nova Barcelona, ​​de l'espectacular Torre Agbar a les noves platges de la ciutat. També pot visitar cada un dels monuments com la ciutat turística de Barcelona bitllet li permet pujar i baixar de l'autobús tantes vegades com vulgui. Més informació: www.barcelonacitytour.com .

Versió gratuïta