• Filtrar apps per

Apps

AreaDUM

AreaDUM

Distribució de puntuació

Indispensable (0)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a l'Apple Store Veure codi QR

L’app AreaDUM és un nou servei de B:SM i l’Ajuntament de Barcelona per estacionar en les àrees senyalitzades al carrer per realitzar la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM). Actualment únicament funciona en mode prova pilot al Passeig de Gràcia de Barcelona. AreaDum és de descàrrega gratuïta i no té cap cost d’utilització per l’usuari. Com funciona? Un cop has aparcat el vehicle, inicies l’estacionament, i un cop abandones la teva plaça finalitzes la operació. Des de l’inici tens 30 minuts com a màxim per realitzar les tasques de càrrega i descàrrega. Així de fàcil. Aquest sistema substitueix completament l’antic disc horari.
A més a més, i com a valor afegir l’app AreaDum et donarà alertes mitjançant un sistema d’avisos configurables abans que s’acabi el temps màxim autoritzat.
Les empreses poden obrir un compte de flota que els permetrà realitzar els estacionaments de tots els seus vehicles fàcilment i alhora amb l’avantatge de disposar d’un extracte mensual de totes les operacions.
Amb la nova App AreaDUM podràs veure a més en tot moment el temps restant d’estacionament i on està el vehicle. Tindràs també accés a notícies i novetats de l’Àrea i si ho necessites, tens una zona de suport tècnic que et resoldrà dubtes i t’ajudarà sobre aspectes relacionats amb l’App.

------------------------------

La app AreaDUM es un nuevo servicio de B: SM y el Ayuntamiento de Barcelona para estacionar en las áreas señalizadas en la calle para realizar la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Actualmente únicamente funciona en modo de prueba piloto en el Paseo de Gracia de Barcelona. AreaDum es de descarga gratuita y no tiene ningún coste de utilización para el usuario. ¿Cómo funciona? Una vez has aparcado el vehículo, inicias el estacionamiento, y una vez abandonas tu plaza finalizas la operación. Desde el inicio tienes 30 minutos como máximo para realizar las tareas de carga y descarga. Así de fácil. Este sistema sustituye completamente el antiguo disco horario.
Además, y como valor añadido la app AreaDum te dará alertas mediante un sistema de avisos configurables antes que acabe el tiempo máximo autorizado.
Las empresas pueden abrir una cuenta de flota que les permitirá realizar los estacionamientos de todos sus vehículos fácilmente y a la vez con la ventaja de disponer de un extracto mensual de todas sus operaciones.
Con la nueva App AreaDUM podrás ver además en todo momento cuánto tiempo disponible de estacionamiento restante queda, y donde está el vehículo. Tendrás también acceso a noticias y novedades del Área y si lo necesitas, tienes una zona de soporte técnico que te resolverá dudas y te ayudará sobre aspectos relacionados con la App. .

Versió gratuïta disponible en Català i Castellà.