• Filtrar apps per

Apps

Amazon Móvil para Android

Amazon Móvil para Android

Distribució de puntuació

Indispensable (1)

Bona (1)

Regular (0)

Anar a Google Play Veure codi QR

The Amazon App allows customers to browse and shop by department, search, compare prices, find deals, read reviews and make a purchase right from their mobile device. Customers are able to shop any of Amazon's sites around the world from a single app. It also allows customers to scan a barcode for instant details on pricing and availability. Amazon customers have full access to their existing basket, wish lists, payment and shipping options, order history, 1-Click settings and Prime membership benefits. Purchases made through the Amazon App are routed through Amazon's secure servers just as they are on the web.The Amazon App for Android gives customers a fast and easy way to: • Compare prices from Amazon and other merchant partners to those in the store when shopping • Shop for the full selection of products available from Amazon.co.uk (or any other Amazon store around the world) and complete a secure purchase on-the-go• Browse product images and read customer reviews anywhere, anytime• Track the status of a recently-placed order right from a mobile device • Scan a barcode to instantly access product details, pricing and availability (for devices with autofocus cameras) Important note regarding permissions. The Amazon App requires access to the following services to operate properly: • Location: Due to the fact that this is now a world wide app, location permissions are required to support a delivery service feature offered by Amazon in France and Japan. Only in those stores is the location data required or used. In those locations you are able to request delivery to a convenience store closest to your current location. That service is not available in other Amazon countries. • Phone calls: within the app you are able to place a call to Amazon Customer Service. Tap Menu -> More -> Help -> Call Customer Service, and we will place the proper number in the phone app and dial it. • Take pictures: bar code scanning requires access to the camera function if you choose to start the bar code scanner from the app. • Account Permissions: This permission is used by the Amazon app suite on the HTC Droid DNA. • Notifications: you can choose to get alerted when your parcel is shipped and delivered with Shipment push notifications. ** Requires Android OS 2.2 & up and rear facing camera.*** Amazon Mobile for Tablets is available on Google Play. Search for "Amazon Tablet" to install the app and begin shopping.La Amazon App permet als clients navegar i comprar pel departament, buscar, comparar preus, trobar ofertes, opinions i fotos de realitzar una compra des del dispositiu mòbil. Els clients poden comprar a qualsevol dels llocs d'Amazon a tot el món des d'una sola aplicació. També permet als clients escanejar un codi de barres per obtenir més informació a l'instant sobre el preu i la disponibilitat. Els clients d'Amazon tenen accés complet a la seva cistella existent, desitjo opcions llistes, pagament i enviament, historial de comandes, configuració de 1-Click i beneficis de la membresía Prime. Les compres realitzades a través de l'aplicació Amazon es d'utilitzar a través de servidors segurs d'Amazon tal com es troben a la web.L'App Amazon per Android ofereix als clients una manera ràpida i fàcil: • Compareu els preus d'Amazon i altres socis comercials als de la botiga en comprar• La botiga de la selecció completa de productes disponibles a Amazon.co.uk (o qualsevol altra botiga d'Amazon a tot el món) i completar una compra segura on-the-go• Examinar imatges de producte i llegir els comentaris dels clients en qualsevol lloc i en qualsevol moment• Realitzar el seguiment de l'estat d'una comanda recentment classificat, des d'un dispositiu mòbil• Escanejar el codi de barres per accedir instantàniament a informació de productes, preus i disponibilitat (per a dispositius amb càmeres d'enfocament automàtic) Nota important sobre permisos. La Amazon App requereix l'accés als següents serveis per funcionar: • Ubicació: A causa del fet que això és ara una aplicació àmplia del món, es requereixen permisos d'ubicació per donar suport a una funció de prestació de serveis que ofereix Amazon a França i Japó. Només en aquestes botigues són les dades de localització necessàries o usat. En aquests llocs que són capaços de sol · licitar el lliurament a una botiga propera a la seva ubicació actual. Aquest servei no està disponible en altres països amazònics. • Trucades telefòniques: dins de l'aplicació que són capaços de fer una crida a Amazon Servei al Client. Premeu Menú -> Més -> Ajuda -> Trucada d'Atenció al Client, i anem a col · locar el nombre adequat en l'aplicació de telèfon i marcar-lo. • Prengui fotos: lectura de codis de barres requereix l'accés a la funció de càmera si decideix iniciar el lector de codi de barres de l'aplicació. • Permisos del compte: Aquest permís és utilitzat per l'aplicació suite d'Amazon en el Droid DNA HTC. • Notificacions: vostè pot triar per ser alertat quan el seu paquet es lliura i es lliura amb notificacions push d'enviament. ** Requereix Android OS 2.2 i amunt i davant la càmera posterior.*** Amazon Mòbil per a tauletes està disponible a Google Play. Cerca de "Amazon Tablet" per instal · lar l'aplicació i començar a comprar. .

Versió gratuïta